ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là

  • A.  CABD
  • B. DABC.
  • C.  BACD
  • D.  ABCD
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • AB = 1,5 suy ra AB + AC = AB
  • BC suy ra ABC + DC = DB
  • BC suy ra DABC
  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 961

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1