ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là

  • A.  CABD
  • B. DABC.
  • C.  BACD
  • D.  ABCD

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • AB = 1,5 suy ra AB + AC = AB
  • BC suy ra ABC + DC = DB
  • BC suy ra DABC
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE