YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là

  • A.  CABD
  • B. DABC.
  • C.  BACD
  • D.  ABCD

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • AB = 1,5 suy ra AB + AC = AB
  • BC suy ra ABC + DC = DB
  • BC suy ra DABC
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 961

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF