YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?

  • A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau
  • B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể
  • C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết
  • D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 596

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON