YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Lai phân tích ruồi giấm cái mình xám cánh dài thì thế hệ lai thu được 0.41 mình xám cánh dài: 0,41 mình đen cánh cụt: 0.09 mình xám cánh cụt: 0.09 mình đen cánh dài. Tần số hoán vị gen là:

  • A. 82%
  • B. 9%
  • C. 18%
  • D. 41%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  P: ♀ thân xám, cánh dài x ♂ thân đen cánh cụt ab/ab

  Fa:                                      0.41 thân xám cánh dài

  0.41 thân đen cánh cụt

  0.09 thân xám cánh cụt

  0.09 thân đen cánh dài

  Ta có thân đen cánh cụt là 0.41 ⇒ tỷ lệ giao tử ab của ruồi cái là 0.41 là giao tử liên kết

  0.41= (1-f) /2 → f= 0.18 hay 18%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 952

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON