YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lai phân tích ruồi giấm cái mình xám cánh dài thì thế hệ lai thu được 0.41 mình xám cánh dài: 0,41 mình đen cánh cụt: 0.09 mình xám cánh cụt: 0.09 mình đen cánh dài. Tần số hoán vị gen là:

  • A. 82%
  • B. 9%
  • C. 18%
  • D. 41%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  P: ♀ thân xám, cánh dài x ♂ thân đen cánh cụt ab/ab

  Fa:                                      0.41 thân xám cánh dài

  0.41 thân đen cánh cụt

  0.09 thân xám cánh cụt

  0.09 thân đen cánh dài

  Ta có thân đen cánh cụt là 0.41 ⇒ tỷ lệ giao tử ab của ruồi cái là 0.41 là giao tử liên kết

  0.41= (1-f) /2 → f= 0.18 hay 18%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 952

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON