YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tỷ lệ các loại giao tử nào sau đây đúng

  • A. AB = ab = 10%, Ab= aB = 40%
  • B. AB = ab = 40%, Ab= aB = 10%
  • C. AB = ab = Ab= aB = 25%
  • D. AB = ab = 20%, Ab= aB = 30%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì f = 20% ⇒ Kiểu gen Ab//aB có giao tử hoán vị AB = ab = 20% / 2 = 10%, giao tử liên kết Ab= aB = (100% - 20%) / 2 = 40%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON