YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tỷ lệ các loại giao tử nào sau đây đúng

  • A. AB = ab = 10%, Ab= aB = 40%
  • B. AB = ab = 40%, Ab= aB = 10%
  • C. AB = ab = Ab= aB = 25%
  • D. AB = ab = 20%, Ab= aB = 30%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì f = 20% ⇒ Kiểu gen Ab//aB có giao tử hoán vị AB = ab = 20% / 2 = 10%, giao tử liên kết Ab= aB = (100% - 20%) / 2 = 40%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON