YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tỷ lệ các loại giao tử nào sau đây đúng

  • A. AB = ab = 10%, Ab= aB = 40%
  • B. AB = ab = 40%, Ab= aB = 10%
  • C. AB = ab = Ab= aB = 25%
  • D. AB = ab = 20%, Ab= aB = 30%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì f = 20% ⇒ Kiểu gen Ab//aB có giao tử hoán vị AB = ab = 20% / 2 = 10%, giao tử liên kết Ab= aB = (100% - 20%) / 2 = 40%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA