YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cách thí nghiệm của Morgan về hoán vị gen khác với cách thí nghiệm liên kết gen ở điểm chính nào

  • A. Đảo cặp bố mẹ ở thế hệ P
  • B. Đảo cặp bố mẹ ở thế hệ F1
  • C. Đảo cặp bố mẹ ở thế hệ F2
  • D. Dùng lai phân tích

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Liên kết gen Moocgan sử dụng con đực Flai phân tích còn hoán vị thì lai phân tích ruồi giấm cái

  => Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 955

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF