YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cách thí nghiệm của Morgan về hoán vị gen khác với cách thí nghiệm liên kết gen ở điểm chính nào

  • A. Đảo cặp bố mẹ ở thế hệ P
  • B. Đảo cặp bố mẹ ở thế hệ F1
  • C. Đảo cặp bố mẹ ở thế hệ F2
  • D. Dùng lai phân tích

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Liên kết gen Moocgan sử dụng con đực Flai phân tích còn hoán vị thì lai phân tích ruồi giấm cái

  => Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 955

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF