Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 7 Tây Âu

phút 10 câu 19 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):