YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cộng đồng Châu Âu ra đời trên cơ sở sự hợp nhất của các tổ chức nào?

  • A. Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu
  • B. Cộng đồng than - thép Châu Âu và Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu  
  • C. Cộng đồng than - thép Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu
  • D. Cộng đồng than - thép Châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng kinh tế Châu Âu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA