YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phản ứng của các nước tư bản Tây Âu đối với hệ thống thuộc địa cũ những năm sau chiến tranh là gì?

  • A. Tìm cách trở lại xâm chiếm các nước này
  • B. Viện trợ và bồi thường cho các nước này
  • C. Thiết lập quan hệ ngoại giao bình đẳng đối với các nước này
  • D. Tôn trọng độc lập của họ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng của các nước tư bản Tây Âu đối với hệ thống thuộc địa cũ những năm sau chiến tranh là tìm cách trở lại xâm chiếm các nước này.

  Đáp án A

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA