YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào:

  • A. Năm 1989
  • B. Năm 1990
  • C. Năm 1995
  • D. Năm 1996

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA