ADMICRO
 • Câu hỏi:

   Vị trí của Tây Âu từ đầu thập niên 70 (TK XX) trở đi là: 

   

  • A. Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới   
  • B. Trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất thế giới   
  • C. Một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới   
  • D. Một trong những trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vị trí của Tây Âu từ đầu thập niên 70 (TK XX) trở đi là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

  Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE