AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Điểm chung nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tây Âu và Mĩ là 

   

  • A. Áp dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật   
  • B. Nhà nước đóng vai trò trong việc quản lí, điều tiết nền kinh tế
  • C. Sự nổ lực của các tầng lớp nhân dân
  • D. Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài để phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>