YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Điểm chung nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tây Âu và Mĩ là 

   

  • A. Áp dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật   
  • B. Nhà nước đóng vai trò trong việc quản lí, điều tiết nền kinh tế
  • C. Sự nổ lực của các tầng lớp nhân dân
  • D. Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài để phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm chung nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tây Âu và Mĩ là áp dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật 

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON