YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1945 đến năm 1950, các nước tư bản Tây Âu đã cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt là nhờ: 

   

  • A. Sự viện trợ của Mĩ
  • B. Tinh thần tự lực tự cường của nhân dân  
  • C. Bộ máy quản lí của nhà nước có hiệu quả  
  • D. Đổi mới nền kinh tế phù hợp với xu thế phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ năm 1945 đến năm 1950, các nước tư bản Tây Âu đã cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt là nhờ tinh thần tự lực tự cường của nhân dân.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1449

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON