• Câu hỏi:

   Đâu là điểm mới trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu hiện nay? 

   

  • A. Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG
  • B. Tăng cường phụ thuộc vào Mĩ   
  • C. Cố gắng hạn chế ảnh hưởng của Mĩ   
  • D. Mở rộng quan hệ với các nước tư bản phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC