YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Đâu là điểm mới trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu hiện nay? 

   

  • A. Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG
  • B. Tăng cường phụ thuộc vào Mĩ   
  • C. Cố gắng hạn chế ảnh hưởng của Mĩ   
  • D. Mở rộng quan hệ với các nước tư bản phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đâu là điểm mới trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu hiện nay là mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1465

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON