AMBIENT

Bài tập 56 trang 89 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 56 tr 89 sách GK Toán 9 Tập 2

Xem hình 47. Hãy tìm số đo các góc của tứ giác ABCD

Hình bài 56 trang 89 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 56

Với bài 56, ta sẽ vẽ lại hình, sử dụng tính chất các góc đã học và tứ giác nội tiếp để tính số đo các góc đề bài yêu cầu.

Ta có:

\(\small \widehat{BCE}=\widehat{DCF}\)

\(x=\widehat{BCE}=\widehat{DCF}(x>0^o)\)

Theo tính chất góc ngoài tam giác, ta có:

\(\widehat{ABC}=40^o+x\)

\(\widehat{ADC}=20^o+x\)

Mặc khác, tứ giác ABCD nội tiếp nên:

\(\widehat{ABC}+\widehat{ADC}=180^o\)

\(\Rightarrow 40^o+x+20^o+x=180^o\Rightarrow x=60^o\)

\(\Rightarrow \widehat{ABC}=60^o+40^o=100^o\)

\(\Rightarrow \widehat{ADC}=180^o-100^o=80^o\)

\(\Rightarrow \widehat{BCD}=180^o-x=120^o\)

\(\Rightarrow \widehat{BAD}=180^o-120^o=60^o\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 89 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Thùy Trang

  Từ 1 điểm M nằm ngoài (O) kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn. Trên cung nhỏ AB lấy C và kẻ CD\(\perp\)AB, CE\(\perp\)MA, CF\(\perp\)MB. Gọi I và K là giao điểm của AC với DE và của BC với DF.

  a, C/m tứ giác AECD nội tiếp

  b, C/m: \(CD^2=CE.CF\)

  c, C/m Tia đối của tia CD là phân giác của \(\widehat{FCE}\)

  d, C/m IK//AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cho đường tròn (O) Từ M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ tiếp tuyến MA,MB, cát tuyến MBD . OM cắt AC tại H .Từ C kẻ đường thẳng song song với BD cắt đường tròn (O) tại E. AE cắt BD tại K.

  Chứng minh rằng:

  a) OAMC nội tiếp

  b) K là trung điểm BD

  c) Ac là phân giác ∠BHD

  XIN GÍUP EM VỚI Ạ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Cho (O) đường kính AB đừơng thẳng d tiếp xúc (O) tại A . Gọi M,N là 2 điểm trên d sao cho A nằm giữa M,N . Các đường thẳng BM,BN cắt (O) tại D,E (\(\ne\)BC). a)Chứng minh DEMN là tứ giác nội tiếp

  b) Chứng minh \(\dfrac{IA}{ID}=\dfrac{AM.AN}{AB^2}\)(với I là giao điểm AB và DE)

  c)Khi M,N thay đổi trên d nằm về 2 phía của A thỏa mãn AM.AN là 1 đai lượng không đổi . Chứng minh DE luôn đi qua 1 điểm cố định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Cho tam giác đều ABC có đường cao AH,lấy điểm M tuỳ ý thuộc HC(M không trùng với H,C).Hình chiếu vuông góc của M lên AB,AC tại P,Q.a,C/m:APMQ là tứ giác nội tiếp và xác định tâm O của đường tròn ngoại tiếp tứ giác APMQ;b,CMR:BP.BA=BH.BM;c,CMR:khiM thay đổi trên HC thì MP+MQ không đổi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Cho (O) đường kính AB,trên tia AB lấy điểm C bên ngoài đường tròn.Từ C kẻ CD vuông góc với AC và CD=AC.Nối AD cắt đường tròn(O) tại M.Kẻ BD cắt đường tròn(O) tại N.a,C/m:ANCD là tứ giác nội tiếp.Xác địmh đường kính và tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ANCD;b,C/m:góc CND=góc CAD và tam giác MAD vuông cân;c,C/m:AB.AC=AM.AD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Bài 4 Cho nửa đường tròn đường kính AB và dây AC. Từ một điểm D trên AC, vẽ DE vuông góc với AB. Hai đường thẳng DE và BC cắt nhau tại F. Chứng minh rằng:

  a) Tứ giác BCDE nội tiếp.

  b)góc AFE= ACE.

  Bài 5. Cho nứa đường tròn đường kính AB. Lấy hai điểm C và D trên nửa đường tròn sao cho cung AC= cung CD= cung DB. Các tiếp tuyến vẽ từ B và C của nửa đường tròn cắt nhau tại I.Hai tia AC và BD cắt nhau tại K. Chứng minh rằng:

  a) Các tam giác KAB và IBC là những tam giác đêu.

  b) Tứ giác KIBC nội tiếp.

  Bài 6. Cho nửa đường tròn (0) đường kính AB và tia tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn. Trên tia Bx lấy hai điểm C và D (C nằm giữa B và D). Các tia AC và BD lần lượt cắt đường tròn tại E và F. Hai dây AE và BF cắt nhau tại M. Hai tia AF và BE cắt nhau tại N. Chứng minh rằng:

  a) Tứ giác FNEM nội tiêp.

  b) Tứ giác CDFE nội tiếp.

  Bài 7. Cho tam giác ABC. Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Gọi D là điểm đối xứng của H qua trung điểm M của BC. a) Chứng minh rằng tứ giác ABDC nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm 0 của đường tròn đó

  b) Đường thẳng DH cắt đường tròn (0) tại điểm thứ hai là I. Chứng minh rằng năm điểm A, I, F, H, E cùng nằm trên một đường tròn

  Các bạn giải giúp mình các bài này nhé, mình cảm ơn nhiều lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Cho đường tròn tâm O và dây AB. I là trung điểm của AB qua I kẻ 2 dây CD và EF, CF, DE cắt AB tại M,N. Gọi H,K là trung điểm của CF,DE.

  Chứng minh : a) MHOI, NKOI là tứ giác nội tiếp

  b) Tam giác FHI đồng dạng tam giác DKI

  c) I là trung điểm của MN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Cho tam giác ABC cân tại A nôi tiếp đường tròn tâm O, đường kính AI. Gọi E là trung điểm của AB, K là trung điểm của OI. Chứng mình tứ giác AEKC nội tiếp đường tròn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  1. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=40cm. Biết số đo chu vi bằng số đo diện tích. Tính BC, AC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  cho (O) dây AB cố định không phải đường kính. gọi C là 1 điểm thuộc cung lớn AB sao cho tam giác ABC nhọn. gọi M,N lần lượt là các điểm chính giữa của các cung nhỏ AB,AC. I là giao của BN và CM.dây MN cắt AB,AC lần lượt tại H,K.

  a) CM:BMHI nội tiếp

  b) CM:MK.MN=MI.MC

  c) CM: tam giác AKI cân tại K và tứ giác AHIK là hình thoi.

  d) CM: kh điểm C di chuyển trên cung lớn AB và thỏa mãn điều kiên đề bài thì tổng 2 bán kính của 2 đương tròn ngoại tiếp tam giác NAH và tam giác NPH không đổi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  cho đường tròn(O;R) đường kính AB.Vẽ đường kính MN của đường tròn (M≠A,M≠B). Tiếp tuyến của đường tròn tại B cắt các đường thẳng AM, AN Lần lượt tại Q,P.

  a, CM: AMBN nội tiếp đường tròn

  b, CM: M,N,P,Q cùng thuộc 1 đường tròn

  c, Gọi E là trung điểm của BQ. Đường thẳng vuông góc với OE tại O cắt PQ tại F.CM F là trung điểm của BP và ME song song NF

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM