YOMEDIA

Hỏi đáp về Tứ giác nội tiếp - Hình học 9

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 7 Tứ giác nội tiếp nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.em.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (142 câu):

 • Nguyễn thanh Sang Cách đây 2 tuần

  Đề : vẽ tứ giác ABC có AB=AC=AD, góc BAD bằng 90° , góc ABC bằng 60°

  Cho AB =10 .Vẽ AH vuông góc AC tại H

  DK vuông góc vs AC tại K

  Tính HK

  Vẽ BE vuông góc DE tại E 

  Tính DE

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Lê Thanh Như Ngọc Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tiến Vũ Lê Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • sss ddd Cách đây 3 tháng

  Cho (O) đường kính AB=2R. gọi c là trung điểm của OA; qua c kẻ dây MN\perpDA tại C. Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM. H là giao điểm của AK và MN

  a) Chứng minh tứ giác BCHK nội tiếp 

  b) Chứng minh AK.AH=R2

  c) Trên KN lấy I sao cho KI=KM. Chứng minh NI=KB

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (1)
  5
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cảm Xúc's Hika Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hải Nhu Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vân Linh Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Song Tử Cách đây 3 tháng

  Làm bài bài trác nghiệm

  Tứ giác ABCD nội tiết đường tròn có góc ABC=120o.Vậy số đo của góc ADC là?

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nar Quyến Rũ Cách đây 4 tháng

  Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB=2R. Gọi d và d' là các tiếp tuyến tại A và B với nửa đường tròn (O). Qua điểm D thuộc nửa đường tròn (O) (D khác A và B) Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt d và d' lần lượt tại M và Những. Gọi giao điểm của MÔ với AD là P và giao điểm của NO với BD là Q.

  1/ Chứng minh tứ giác AMDO nội tiếp.

  2/ Chứng minh ∆ABD đồng dạng với ∆MNO và OQ.ON

  3/ Gọi H là giao điểm của AN, BM. Chứng minh DH⊥AB

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Phạm Cách đây 4 tháng

  Cho hình vuông ABCD. Đường tròn (O) nội tiếp hình vuông và tiếp xúc với hai cạnh AB,AD lần lượt tại E và F. GỌi giao điểm của BE và CF là G.
  a) CMR 5 điểm A,F,O,G,E cùng thuộc một đường tròn
  b) Gọi giao điểm của BF và (O) là M (M khác F). CMR M là trung điểm của BG
  c) CMR trực tâm của tam giác GAF thuộc đường tròn (O)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Phương Huyền Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuân Nguyễn Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ân Khả Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thúy Ngọc Nguyễn Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phương Phương Cách đây 4 tháng

  Giúp mình đi!!! Mình cần liền

  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, đường tròn tâm O đường kính BC cât cạnh AB tại D và cắt cạnh AC tại E. Gọi H là giao điểm của BE và CD.

  a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp đường tròn.

  b) Gọi I là trung điểm của AH, chứng minh IO vuông góc với DE.

  c) AD*AB=AE*AC

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Mỹ Tiên Cách đây 4 tháng

  Cho tam giác abc vuông tại a, D là đường túy ý theo cạnh ac. DE vuông góc BC . CM ABED LÀ TỨ GIÁC NỘI TIÉP. F LÀ GIAO ĐIỂM CỦA BA và DE. Cm GÓC EBD=EFC

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Yến Nhi Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Linh Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ly Hà Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hương Cách đây 4 tháng

  Từ điểm M nằm ngoài đường tròn kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB của đường tròn (O) . Tia Mx nằm giữa 2 tia MO và MA, tia Mx cắt (O) tại C và D( C nằm giữa M và D) và cắt AB tại N. Gọi K là trung điểm CD, H là giao điểm AB và MO. Chứng minh:

  a) CKNH nội tiếp

  b) MC.MD=MN.MK

  c) Tam giác BCK đồng dạng với tam giác BAD

  d) Có đường thẳng đi qua H vuông góc OA và cắt AC tại E, AD tại F. Chứng minh HE=HF

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Thắm Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bùi Duy Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hiếu Vũ Đình Cách đây 4 tháng

  Giải hộ mình vs ạ

  Cho 2 đường tròn tâm O và tâm M cắt nhau tại A, B,. Gọi E, F là tiếp tuyến chung của 2 đường tròn, EF cắt AB ở I, C là điểm đối xứng với B qua I. Chứng minh tứ giác AECF nội tiếp

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoàng Phương Vy Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Trang Cách đây 4 tháng

  a) CM Tứ giác OECH nội tiếp 

  b) Đg thẳng CD cắt đg thẳng AB tại F. Cm 2 gócBCF  gócCFB=90

  c)BD cắt CH tại M. Cm EM//AB

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)