YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 30 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 1 tr 30 sách GK Toán 9 Tập 2

Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức \(S = \pi R^2\), trong đó R là bán kính của hình tròn.

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của S rồi điền vào các ô trống trong bảng sau (π ≈ 3,14, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

b) Nếu bán kính tăng gấp 3 lần thì diện tích tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

c) Tính bán kính của hình tròn, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, nếu biết diện tích của nó bằng 79,5 cm2 .b) Nếu bán kính tăng gấp 3 lần thì diện tích tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Với bài 1 của hàm số bậc hai \(\small y=ax^2(a\neq 0)\), chúng ta sẽ làm quen với các khái niệm và tính chất của hàm!

Câu a:

Ta điền vào bảng như sau:

Câu b:

Giả sử \(\small R' = 3R\)

\(\small \Rightarrow S'=\pi.R'^2=\pi.(3R)^2=\pi.9R^2=9S\)

Vậy diện tích tăng 9 lần.

Câu c:

Ta có:

\(\small 79,5=S=\pi.R^2\Rightarrow R=\sqrt{\frac{S}{\pi}}\approx 5,03(cm)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 30 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON