YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 31 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 2 tr 31 sách GK Toán 9 Tập 2

Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100 m. Quãng đường chuyển động s (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức \(\small s = 4t^2\)

a) Sau 1 giây, vật này cách mặt đất bao nhiêu mét ? Tương tự, sau 2 giây?

b) Hỏi sau bao lâu vật này tiếp đất?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Với bài 2, chúng ta sẽ làm quen và tiếp cận hơn với hàm số \(\small y=ax^2\) (a khác 0) bằng cách thay các giá trị đã biết vào công thức để tìm ra giá trị cần biết.

Câu a:

Quãng đường chuyển động của vật sau 1 giây là:

\(\small S_1 = 4 .1^2 = 4(m)\)

Khi đó vật cách mặt đất là:

\(\small 100 - 4 = 96(m)\)

Quãng đường chuyển động của vật sau 2 giây là:

\(\small S_2 = 4 . 2^2 = 4 . 4 = 16(m)\)

Khi đó vật cách mặt đất là:

\(\small 100 - 16 = 84(m)\)

Câu b:

Khi vật tới mặt đất, quãng đường chuyển động của nó là 100m. Khi đó ta có:

\(4t^2 = 100 \Leftrightarrow t^2 = 25\)

\(\Leftrightarrow t=5(s)\)

(vì thời gian không thể có giá trị âm)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 31 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON