Bài tập 69 trang 102 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 69 tr 102 sách GK Toán 8 Tập 1

Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8) để được một khẳng định đúng:

(1) Tập hợp các điểm cách điểm A cố định một khoảng 3cm

(2) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định

(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó

(4) Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng a cố định một khoảng 3cm

(5) là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

(6) la hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng 3cm

(7) là đường tròn tâm A bán kính 3cm.

(8) là tia phân giác của góc xOy.

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Ghép các ý: (1) với (7)

(2) với (5)

(3) với (8)

(4) với (6)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 69 trang 102 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hảo
  Bài 127 (Sách bài tập - trang 96)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M thuộc cạnh BC. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC

  a) So sánh các độ dài AM, DE

  b) Tìm vị trí của điểm M trên cạnh BC để DE có độ dài nhỏ nhất 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho
  Bài 125 (Sách bài tập - trang 95)

  Cho góc vuông xOy, điểm A trên tia Oy. Điểm B di chuyển trên tia Ox. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Điểm C di chuyển trên đường nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời