YOMEDIA
NONE

Bài tập 128 trang 96 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 128 tr 96 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Điểm M di chuyển trên đường thẳng d. Gọi B là điểm đối xứng với A qua M. Điểm B di chuyển trên đường nào ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức:

+)  Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua \(O\) nếu \(O\) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

+) Các điểm cách đường thẳng \(b\) một khoảng bằng \(h\) nằm trên hai đường thẳng song song với \(b\) và cách \(b\) một khoảng bằng \(h.\)

Lời giải chi tiết

Kẻ  AK ⊥ d, BH ⊥ d

M thay đổi trên d, B đối xứng với A qua M nên AM = MB

Xét hai tam giác vuông AKM và BHM:

\(\widehat {AKM} = \widehat {BHM} = {90^0}\)

AM = MB (chứng minh trên)

\(\widehat {AMK} = \widehat {BMH}\) (đối đỉnh)

Do đó: ∆ AKM = ∆ BHM (cạnh huyền, góc nhọn) ⇒ AK = BH

Điểm A cố định, đường thẳng d cố định nên AK không thay đổi

M thay đổi, B thay đổi cách đường thẳng d cố định một khoảng bằng AK không đổi nên B chuyển động trên đường thẳng xy song song với d một khoảng bằng AK.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 128 trang 96 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF