YOMEDIA
NONE

Bài tập 130 trang 96 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 130 tr 96 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng nửa đường chéo AC. Tính góc nhọn tạo bởi hai đường chéo.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng kiến thức:

+) Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau.

+) Trong hình chữ nhật, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Lời giải chi tiết

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

AC = BD (tính chất hình chữ nhật)

⇒ OA = OD = \({1 \over 2}\)AC

AD = \({1 \over 2}\)AC (gt)

Suy ra: OA = OD = AD

⇒ ∆ OAD đều

\( \Rightarrow \widehat {AOD} = {60^0}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 130 trang 96 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thanh Trà

   Nếu các đường thẳng song song cắt  một dường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì minh suy ra chung song song cách đều đúng hok vây m.n?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bo Bo

  Ghép ý đúng

  bởi Bo Bo 13/07/2018

   Ghép ý cột A vs B 

  A a) Tập hợp các điểm cách điểm A cố định một khoảng 6cm 

     b) Tập hợp các điểm cách đều 2 đầu của một đoạn thẳng AB cố đinh

     c) Tập hợp các  điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó

  B

  1) Là đường trung trực của AB 

  2) Là hai đường tròn tâm A bán kính 6cm

  3) Là tia phan giác của góc xOy

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON