YOMEDIA
NONE

Bài tập 68 trang 102 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 68 tr 102 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d và có khoảng cách đến d bằng 2cm lấy điểm B bất kì thuộc đường thằng d. Gọi C là điểm đối xứng với điểm A qua điểm B. Khi điểm B di chuyển trên đường thẳng d thì điểm C di chuyển trên đường nào ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Kẻ \(AH\) và \(CK\) vuông góc với \(d\).

Suy ra khoảng cách từ \(A\) đến đường thẳng \(d\) bằng \(AH\)

Hay \(AH=2cm\)

Vì \(C\) là điểm đối xứng với \(A\) qua \(B\) (giả thiết)

\( \Rightarrow \) \(AB = CB\) (tính chất hai điểm đối xứng qua \(1\) điểm)

Xét hai tam giác vuông \(AHB\) và \(CKB\) có:

\(AB = CB\) (chứng minh trên)

\(\widehat{ABH} = \widehat{CBK}\) ( đối đỉnh)

\( \Rightarrow \)   \(∆AHB =  ∆CKB\) (cạnh huyền - góc nhọn)

\( \Rightarrow \)  \(CK = AH = 2cm\) (\(2\) cạnh tương ứng)

Điểm \(C\) cách đường thẳng \(d\) cố định một khoảng cách không đổi \(2cm\) nên \(C\) di chuyển trên đường thẳng \(m\) song song với \(d\) và cách \(d\) một khoảng bằng \(2cm\).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 68 trang 102 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON