YOMEDIA
NONE

Bài tập 10.1 trang 96 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 10.1 tr 96 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Tập hợp giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD có A và B cố định là

A. Đường trung trực của AD;

B. Đường trung trực của AB;

C. Đường trung trực của BC;

D. Đường tròn (A; AB)

Hãy chọn phương án đúng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau.

+) Trong hình chữ nhật, hai đường chéo chắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

+) Tập hợp các điểm cách đều hai điểm cố định là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Lời giải chi tiết

Gọi \(O\) là giao của hai đường chéo \(AC\) và \( BD\) của hình chữ nhật ABCD.

Ta có: \(AC=BD\) (tính chất hình chữ nhật)

\(\Rightarrow OA=OB\) (tính chất hình chữ nhật)

mà \(A,B\) cố định nên \(O\) nằm trên đường trung trực của đoạn \(AB\)

Chọn \((B)\) Đường trung trực của \(AB\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.1 trang 96 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON