Bài tập 67 trang 102 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 67 tr 102 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE (h.97). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Hình 97 bài 67 trang 102 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: EB // DD' // CC' và AE = CD = DE.

Nên theo định lí về các đường thẳng song song cách đều ta suy ra

                       AC' = C'D' = D'B

Vậy đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 67 trang 102 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Rừng
  Bài 10.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 96)

  Xét các hình bình hành ABCD có cạnh AD cố định, cạnh AB = 2cm. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Điểm I chuyển động trên đường nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 10.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 96)

  Cho góc xOy cố định khác góc bẹt. Các điểm A và B theo thứ tự chuyển động trên các tia Ox và Oy sao cho OA = OB. Đường vuông góc với OB tại B cắt nhau ở M. Điểm M chuyển động trên đường nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời