YOMEDIA
NONE

Bài tập 124 trang 95 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 124 tr 95 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì, lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE. Qua C và D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng định lí:

+) Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều.

+) Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Gọi giao điểm của các đường thẳng kẻ từ C và D song song với BE cắt AB tại M và N.

Ta có: AC = CD = DE (gt)

           CM // DN // BE

Theo tính chất đường thẳng song song cách đều ta có: AM = MN = NB.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 124 trang 95 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON