YOMEDIA
NONE

Bài tập 131 trang 96 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 131 tr 96 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Dựng hình chữ nhật ABCD, biết đường chéo AC = 4cm, góc tạo bởi hai đường chéo bằng 100°.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Cách dựng: Nêu thứ tự từng bước dựng hình, đồng thời thể hiện các nét dựng trên hình vẽ.

+) Chứng minh: Bằng lập luận để chứng tỏ rằng với cách dựng trên, hình đã dựng thỏa mãn các điều kiện của đề bài nêu ra.

Lời giải chi tiết

Cách dựng:

-  Dựng \(∆ OAB\) biết \(OA = OB = 2cm,\) \(\widehat {AOB} = {100^0}\)

- Trên tia đối của tia \(OA\) dựng điểm \(C\) sao cho \(OC = OA = 2cm\)

- Trên tia đối của tia \(OB\) dựng điểm \(D\) sao cho \(OD = OB = 2cm\)

Nối \(AD, BC, CD\) ta có hình chữ nhật \(ABCD\) cần dựng.

Chứng minh:

\(OA = OC, OB = OD\) nên tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành

Ta có: \(AC=OA+OC=2+2=4cm\) và \(BD=OB+OD=2+2=4cm\)

Nên \(AC = BD = 4(cm)\), do đó hình bình hành \(ABCD\) là hình chữ nhật

Lại có : \(\widehat {AOB} = {100^0}\)

Nên hình đã dựng thỏa mãn yêu cầu đề bài.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 131 trang 96 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thanh Trà

   Nếu các đường thẳng song song cắt  một dường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì minh suy ra chung song song cách đều đúng hok vây m.n?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bo Bo

  Ghép ý đúng

  bởi Bo Bo 13/07/2018

   Ghép ý cột A vs B 

  A a) Tập hợp các điểm cách điểm A cố định một khoảng 6cm 

     b) Tập hợp các điểm cách đều 2 đầu của một đoạn thẳng AB cố đinh

     c) Tập hợp các  điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó

  B

  1) Là đường trung trực của AB 

  2) Là hai đường tròn tâm A bán kính 6cm

  3) Là tia phan giác của góc xOy

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON