ON
YOMEDIA

Nguyễn Vi's Profile

Nguyễn Vi

Nguyễn Vi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 12
Điểm 51
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (19)

Điểm thưởng gần đây (19)

  • Nguyễn Vi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Vi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 Mệnh đề) (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Vi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Vi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Vi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Vi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Vi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Vi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Vi: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Vi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1