YOMEDIA
NONE

Bài tập 46 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 46 tr 84 sách GK Toán 8 Tập 2

Trên hình 50, hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?

Hình 50 bài 46 trang 84 SGK Toán lớp 8 Tập 2

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét \(∆DAC\) và \(∆BAE\) ta có:

\(\widehat A\) chung

\( \widehat{D}\) = \(\widehat{B}\) = 900

\(\Rightarrow ∆DAC ∽ ∆BAE\) (g-g)

Xét \(∆DFE\) và \(∆BFC\) có:

\(\widehat{D}\) = \(\widehat{B}\) = 900

\( \widehat{DFE}\) = \( \widehat{BFC}\) (đối đỉnh)

\(\Rightarrow ∆DFE ∽ ∆BFC\) (g-g)

Xét \(∆DFE\) và \(∆BAE\) ta có:

\(\widehat{D}\) = \(\widehat{B}\) = 900

\(\widehat E\) chung

\(\Rightarrow ∆DFE ∽ ∆BAE\) (g-g)

Do đó: \(∆DAC ∽ ∆BAE∽ ∆DFE\)\(\,∽ ∆BFC\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON