Bài tập 46 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 46 tr 84 sách GK Toán 8 Tập 2

Trên hình 50, hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?Hình 50 bài 46 trang 84 SGK Toán lớp 8 Tập 2

 

Hướng dẫn giải chi tiết

∆ADC ∽ ∆ABE vì góc A chung và  =  = 900

∆DEF  ∆BCF vì   =  = 90 = 

∆DFE  ∆BAE vì (  =  = 90, góc A chung)

∆BFC  ∆DAC vì ( =  = 900, góc C chung)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Ngọc Anh

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm, AC=8cm. Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I.

  a, Tính AD, DC?

  b, Chứng minh: tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA.

  c, Chứng minh: AB^2= BH.BC.

  d, Chứng minh: tam giác ABI đồng dạng với tam giác CBD.

  e, Chứng minh: IH/IA=AD/DC

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Quốc Huy

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB ) , đường cao AH . Biết BC= 5 cm , BC= 0.125 cm , M là trung điểm BC , đường trung trực BC cắt AC tại D. 

  a) Tính AB , AH .

  b) Tính tỉ số diện tích của tam giác DMC và tam giác ABC

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Dương Nhựt Thanh Trúc

  Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH . Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.

  a) CM tứ giác MDHE là hình chữ nhật

  b) Gọi A là trung điểm của HP chứng minh tam giác DEA vuông

  c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện  gì để DE=2EA

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Quốc Huy

  Cho tam giác ABC vuông tại A , BC=2AB=2a . Ở ngoài tam giác ABC , vẽ hình vuông BCDE , tam giác đều ABF và tam giác đều ACG . 

  a) Tính góc B , góc C , cạnh AB và diện tích tam giác ABC .

  b) Chứng minh : FA vuông góc DE . Tính diện tích tam giác FAG , diện tích tam giác FBE .

  Theo dõi (0) 0 Trả lời