YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 38 trang 88 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 38 tr 88 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chú ý:

- ∆ABC cân tại A có trục đối xứng là đường phân giác của góc BAC.

- Hình thang cân nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng.

Đối với tam giác cân hình 38a:

Hình 38a bài 38 trang 88 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hình 38a

# Đối với hình thang cân hình 38b:Tam giác cân ABC, trục đối xứng là đường cao AH với H là trung điểm của đoạn BC.

 

Hình 38b bài 38 trang 88 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hình 38b

Hình thang cân ABCD (AB // CD), trục đối xứng là đường thẳng KH với K, H lần lượt là trung điểm của AB và CD. 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 88 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON