YOMEDIA
UREKA

Bài tập 69 trang 88 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 69 tr 88 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Vẽ hình đối xứng qua đường thẳng \(d\) của hình đã vẽ \((h.6).\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng kiến thức: Hai hình được gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng \(d\) nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua đường thẳng \(d\) và ngược lại.

Lời giải chi tiết

Cách vẽ: 

+) Hình phía trên:

Gọi tên như hình vẽ dưới đây.

- Kéo dài AB, CD cắt d tại M, Q

- Trên tia AB lấy A', B' sao cho MB' = MB; MA' = MA

- Trên tia CD lấy C', D' sao cho QC' = QC; QD' = QD

- Trên tia EN lấy E' sao cho NE = NE'

- Trên tia FP lấy F' sao cho PF = PF'

Nối các điểm đã dựng ta được hình đối xứng qua d của hình đã cho.

+) Hình phía dưới:

Gọi tên như hình vẽ dưới đây.

- Vẽ A' đối xứng với A qua đường thẳng d, vẽ B' đối xứng với B qua đường thẳng d

- Nối A'B', A'G

- Vẽ E' đối xứng với E qua đường thẳng d, nối E'F

- Vẽ C' đối xứng với C qua đường thẳng d, vẽ D' đối xứng với D qua đường thẳng d

- Nối E'D', C'D', C'B' ta được hình đối xứng với hình đã cho qua d. 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 69 trang 88 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hiền
  Bài 64 (Sách bài tập - trang 87)

  Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Trên cạnh AB lấy điểm I, trên cạnh AC lấy điểm K sao cho AI = AK. 

  Chứng minh rằng điểm I đối xứng với điểm K qua AH ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 63 (Sách bài tập - trang 87)

  Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy (AB không vuông góc với xy). Gọi A' là điểm đối xứng với A qua xy, C là giao điểm của A'B và xy. Gọi M là điểm bất kì khác C thuộc đường thẳng xy.

  Chứng minh rằng :

  \(AC+CB< AM+MB\)

  x y A B A' C M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na
  Bài 62 (Sách bài tập - trang 87)

  Cho hình thang vuông ABCD ( \(\widehat{A}=\widehat{D}=90^0\) ). Gọi H là điểm đối xứng với B qua AD, I là giao điểm của CH và AD. Chứng minh rằng :

                                  \(\widehat{AIB}=\widehat{DIC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON