YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 63 trang 87 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 63 tr 87 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy (AB không vuông góc với xy). Gọi A’ là điểm đối xứng với A qua xy, C là giao điểm của A’B và xy. Gọi M là điểm bất kì khác C thuộc đường thẳng xy. Chứng minh rằng AC + CB < AM + MB.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng \(d\) nếu \(d\) là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

+) Sử dụng tính chất đường trung trực: Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

+) Sử dụng bất đẳng thức tam giác: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Lời giải chi tiết

Vì \(A’\) đối xứng với \(A\) qua \(xy\)

\(⇒ xy\) là đường trung trực của \(AA’\)

\(⇒ CA’ = CA\) (tính chất đường trung trực)

\(MA = MA’\) (tính chất đường trung trực)

\(AC + CB = A’C + CB = A’B\;\; (1)\)

\(MA + MB = MA’ + MB       \;\;  (2)\)

Trong \(∆ MA’B\) ta có:

\(A’B < A’M + MB\) (bất đẳng thức tam giác) \((3)\)

Từ \((1),\) \((2)\) và \((3)\) suy ra: \(AC + CB < AM + MB\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 63 trang 87 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF