YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.2 trang 88 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 6.2 tr 88 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AD = AE. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng D đối xứng với E qua AM.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Trong tam giác cân, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy cũng là đường trung trực, đường phân giác.

+) Sử dụng định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng \(d\) nếu \(d\) là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Lời giải chi tiết

∆ ABC cân tại A

AM là đường trung tuyến

⇒ AM là tia phân giác \(\widehat {BAC}\)

\( \Rightarrow \widehat {BAM} = \widehat {MAC}\) (1)

Kéo dài MA cắt DE tai N, ta có:

\(\widehat {BAM} = \widehat {DAN}\) (đối đỉnh) (2)

\(\widehat {MAC} = \widehat {NAE}\) (đối đỉnh)(3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: \(\widehat {DAN} = \widehat {NAE}\)

∆ ADE cân tại A có AN là tia phân giác

⇒ AN là đường trung trực của DE

hay AM là đường trung trực của DE

Vậy D đối xứng với E qua AM.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.2 trang 88 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON