YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 66 trang 87 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 66 tr 87 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Tam giác ABC có AB < AC. Gọi d là đường trung trực của BC. Vẽ điểm K đối xứng với điểm A qua đường thẳng d.

a. Tìm các đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng AB qua d, đối xứng với đoạn thẳng AC qua d.

b. Tứ giác AKCB là hình gì? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng \(d\) nếu \(d\) là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

+) Sử dụng định nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

+) Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

+) Nếu hai đoạn thẳng đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(d\) là đường trung trực của \(BC\) nên \(B\) và \(C\) đối xứng qua \(d\)

\(K\) đối xứng với \(A\) qua \(d\)

Do đó:

Đoạn thẳng đối xứng với đoạn \(AB\) qua \(d\) là đoạn \(KC\)

Đoạn thẳng đối xứng với đoạn \(AC\) qua \(d\) là đoạn \(KB\)

\(b)\) \(d\) là đường trung trực của \(BC\;\; (gt)\)

\( ⇒ d ⊥ BC\)

\(A\) và \(K\) đối xứng qua \(d\) nên \(d\) là trung trực của \(AK\)

\(⇒  d ⊥ AK\)

Suy ra: \(BC // AK.\) Tứ giác \(ABCK\) là hình thang 

\(AC\) và \(KB\) đối xứng qua \(d\) nên \(AC = BK.\)

Vậy hình thang \(ABCK\) là hình thang cân.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 66 trang 87 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF