YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 68 trang 87 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 68 tr 87 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Trong các hình nét đậm vẽ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 4, hình 5, hình nào có trục đối xứng ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng định nghĩa: Đường thẳng \(d\) gọi là trục đối xứng của hình \(\wp\) nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình \(\wp\) qua đường thẳng \(d\)  cũng thuộc hình \(\wp\).

Lời giải chi tiết

Hình nét đậm ở hình \(4\) có trục đối xứng

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 68 trang 87 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON