ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 37 trang 87 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 37 tr 87 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Hình 59 bài 37 trang 87 SGK Toán lớp 8 Tập 1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Các hình đều có trục đối xứng.

- Hình h không có trục đối xứng.

- Hình có một trục đối xứng là: b, c, d, e, i

- Hình có hai trục đối xứng là: a

- Hình có năm trục đối xứng là: g

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 87 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1