Bài tập 37 trang 87 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 37 tr 87 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Hình 59 bài 37 trang 87 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Các hình đều có trục đối xứng.

- Hình h không có trục đối xứng.

- Hình có một trục đối xứng là: b, c, d, e, i

- Hình có hai trục đối xứng là: a

- Hình có năm trục đối xứng là: g

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 87 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thanh Trà
  Bài 66 (Sách bài tập - trang 87)

  Tam giác ABC có AB < AC. Gọi d là đường trung trực của BC. Vẽ điểm K đối xứng với điểm A qua đường thẳng d

  a) Tìm các đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng AB qua d, đối xứng với đoạn thẳng AC qua d

  b) Tứ giác AKCB là hình gì ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền
  Bài 64 (Sách bài tập - trang 87)

  Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Trên cạnh AB lấy điểm I, trên cạnh AC lấy điểm K sao cho AI = AK. 

  Chứng minh rằng điểm I đối xứng với điểm K qua AH ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 63 (Sách bài tập - trang 87)

  Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy (AB không vuông góc với xy). Gọi A' là điểm đối xứng với A qua xy, C là giao điểm của A'B và xy. Gọi M là điểm bất kì khác C thuộc đường thẳng xy.

  Chứng minh rằng :

  \(AC+CB< AM+MB\)

  x y A B A' C M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời