YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 67 trang 87 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 67 tr 87 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Cho tam giác ABC. Điểm M nằm trên đường phân giác của góc ngoài đỉnh C (M khác C). Chứng minh rằng AC + CB < AM + MB.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng tính chất đường trung trực: Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

+) Trong tam giác cân, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy cũng là đường trung trực, đường phân giác.

+) Sử dụng bất đẳng thức tam giác: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Lời giải chi tiết

Trên tia đối tia \(CB\) lấy điểm \(E\) sao cho \(CE = CA.\) Nối \(MA,\) \(ME\) nên \(∆ ACE\) cân tại \(C\) có \(CM\) là đường phân giác nên \(CM\) cũng là đường trung trực (tính chất tam giác cân)

\(⇒ MA = ME\) ( tính chất đường trung trực)

Ta có:  \(AC + BC = BC + CE = BE \;\;(1)\) (vì \(CE = AC\))

\( MA + MB = MB + ME  \;\;      (2)\)

Trong \(∆ MBE\) ta có: \(BE < MB + ME\) ( bất đẳng thức tam giác) \( (3)\)

Từ \((1), (2)\) và \((3)\) suy ra:  \(AC + BC < MA + MB\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 67 trang 87 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON