YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 62 trang 87 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 62 tr 87 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Cho hình thang vuông \(ABCD\) \(\left( {\widehat A = \widehat D = {{90}^0}} \right)\). Gọi điểm \(H\) là điểm đối xứng với \(B\) qua \(AD,\) \(I\) là giao điểm của \(CH\) và \(AD.\) Chứng minh rằng \(\widehat {AIB} = \widehat {DIC}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Nếu hai góc đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.

Lời giải chi tiết

\(B\) và \(H\) đối xứng qua \(AD.\)

\(I\) và \(A\) đối xứng với chính nó qua \(AD\)

Nên \(\widehat {AIB}\) đối xứng với \(\widehat {AIH}\) qua \(AD\)

\( \Rightarrow \widehat {AIB} = \widehat {AIH}\)

Mà \(\widehat {AIH} = \widehat {DIC}\)( 2 góc đối đỉnh)

Suy ra:  \(\widehat {AIB} = \widehat {DIC}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 87 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF