YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6.1 trang 88 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 6.1 tr 88 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Hãy nối mỗi cột của ô bên trái với một ô của cột bên phải để được khẳng định đúng. 

1. Trục đối xứng của tam giác ABC (AB = BC) là

A. đường trung trực của AB.

2. Trục đối xứng của hình thang cân ABCD (AB // CD) là

B. đường trung trực của BC.

 

C. đường trung trực của AC.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng định nghĩa: Đường thẳng \(d\) gọi là trục đối xứng của hình \(\wp\) nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình \(\wp\) qua đường thẳng \(d\)  cũng thuộc hình \(\wp\).

+) Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân đó.

Lời giải chi tiết

Nối \(1.\) với \(C\)

Nối \(2.\) với \(A\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.1 trang 88 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON