YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 25 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 25 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Hai đường chéo của hình chữ nhật chia hình chữ nhật thành bốn tam giác. Diện tích của các tam giác đó có bằng nhau không? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Gọi O là giao điểm 2 đường chéo hình chữ nhật ABCD.

Ta có: OA = OB = OC = OD (tính chất hình chữ nhật)

ΔOAB = ΔOCD (c.g.c) => SOAB = SOCD (1)

ΔOAD = ΔOBC (c.g.c) => SOAD = SOBC (2)

Kẻ AH ⊥ BD

 SOAD = 1/2 AH.OD

 SOAB = 1/2 AH.OB

Suy ra:  SOAD =  SOAB (3)

Từ (1), (2) và (3) =>  SOAB = SOBC= SOCD = SODA

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON