YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29 trang 160 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 29 tr 160 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Hai cạnh của một tam giác có độ dài là 5cm và 6cm. Hỏi diện tích của tam giác đó có thể lấy giá trị nào trong các giá trị sau:

a. 10 \(c{m^2}\)

b. 15 \(c{m^2}\)

c. 20 \(c{m^2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: \(S=\dfrac{1}{2}ah\)

Tính chất của đường vuông góc và đường xiên.

Lời giải chi tiết

Giả sử hai cạnh của tam giác là \(5\,cm\) và \(6\,cm.\) Diện tích của tam giác tính theo hai cạnh khác nhau là:

\({S} =\dfrac{1}{2}.5.h\) hoặc \({S} = \dfrac{1}{2}.6.k\)

(với \(h\) và \(k\) là đường cao ứng với cạnh đáy là \(5\) và \(6\) của hai tam giác.)

Theo tính chất của đường vuông góc và đường xiên thì ta có \(h ≤ 6\) và \(k ≤ 5\)

Suy ra diện tích của tam giác là: \(S\le \dfrac{1}{2}.5.6\) hay \(S ≤ 15\) 

Vậy diện tích của tam giác có thể bằng \(10\) \(c{m^2}\) hoặc \(15cm^2\) nhưng không thể bằng \(20 cm^2.\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 160 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF