YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 26 tr 159 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Cho tam giác ABC có đáy BC cố định và đỉnh A di động trên một đường thẳng d cố định song song với đường thẳng BC. Chứng minh rằng tam giác ABC luôn có diện tích không đổi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: \(S=\dfrac{1}{2}ah\) với \(h;a\) lần lượt là chiều cao và cạnh đáy tương ứng.

Lời giải chi tiết

Đường thẳng d cố định song song với đường thẳng BC cố định nên khoảng cách hai đường thẳng d và BC là không đổi.

\(∆ ABC\) có đáy \(BC\) không đổi, chiều cao \(AH\) là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song không đổi. Vậy điểm \(A\) thay đổi trên đường thẳng \(d // BC\) thì \({S_{ABC}}=\dfrac {1}{2}AH.BC\) không đổi

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF