YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30 trang 160 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 30 tr 160 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Cho tam giác ABC, biết AB = 3AC. Tính tỉ số hai đường cao xuất phát từ các đỉnh B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: \(S=\dfrac{1}{2}ah\) với \(h;a\) lần lượt là độ dài chiều cao và cạnh đáy tương ứng.

Lời giải chi tiết

Ta có: \({S_{ABC}} = {1 \over 2}AB.CK = {1 \over 2}AC.BH\)

Suy ra: \(AB.CK = AC.BH\)

\( \Rightarrow {{BH} \over {CK}} = {{AB} \over {AC}}\)

Mà AB = 3 AC (gt) \( \Rightarrow {{BH} \over {CK}} = {{3AC} \over {AC}} = 3\)

Vậy đường cao BH dài gấp 3 lần đường cao CK

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 160 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF