YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 28 trang 160 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 28 tr 160 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Tính diện tích của hình 186 theo các kích thước đã cho trên hình (\(a, b, c\) có cùng đơn vị đo).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Chia hình đã cho thành hình tam giác và hình chữ nhật.

Diện tích tam giác bằng nửa tích chiều cao với cạnh đáy tương ứng

Diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài với chiều rộng

Lời giải chi tiết

Diện tích phần là hình chữ nhật là:

\({S_1}=bc\) (đơn vị diện tích)

Phần hình tam giác có cạnh đáy là \(c\) và chiều cao tương ứng là \(a-b\)

Diện tích phần hình tam giác là:

\({S_2} =\dfrac{1}{2}c. \left( {a - b} \right)\) (đơn vị diện tích)

Diện tích hình vẽ đó là:

\(S = bc + \dfrac{c}{2}\left( {a - b} \right)\) (đơn vị diện tích)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 160 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF