YOMEDIA

Hỏi đáp về Diện tích tam giác - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 3 Diện tích tam giác các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (55 câu):

 • Lê Tiên Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Anh Nguyen Cách đây 7 tháng

  Giúp mk vs đang cần gấp

  Cho tam giác ABC có đường cao AH. Gọi I và E theo thứ tự trung điểm của AC và HC, gọi K là điểm đối xứng của A qua E.

  a, Chứng minh tứ giác ACKH là hình bình hành.

  b, Chứng minh :KC vuông góc với BC.

  c, Cho biết HI=2,5cm,AH=3cm .Tính diện tích tam giác KHE

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hậu Nguyễn Cách đây 7 tháng
  Cho ⛰ABC có trung tuyến là AM ( M thuộc BC ). G là trọng tâm a) Chứng minh diện tích ⛰ABC = 2 lần diện tích ⛰BAM b) Tính tỉ số diện tích ⛰BGM và ⛰ABC . Gíup với ạ

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • toan Nguyen Cách đây 7 tháng

  Tam giác ABC đồng dạng với tam giác A'B'C'  có AB =5 , AC = 7, BC= 9 , A'B' = 10. Tính chu vi tam giác A'B'C'.

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • toan Nguyen Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trường Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Liên Nguyễn Cách đây 8 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trinh Nguyen Cách đây 8 tháng
  Trong tam giác ABC có AB bằng 6 cm AC bằng 9 cm trên cạnh AB điểm B phẩy trên cạnh ac điểm C phẩy sao cho AB = 2 cm AC phẩy = 3 cm chứng minh B phẩy C phẩy song song với BC

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Mai Chi Ntmaichi Cách đây 8 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC .Lấy điểm P sao cho N là trung điểm của MP .

  a)Chứng minh tứ giác BMCP là hình bình hành

  b) tứ giác AMPC là hình gì ? Vì sao c) trên tia đối của PC lấy điểm D sao cho PC=PD . Chứng minh AD=BC

  d) tam giác ABC có thêm điều kiện gì để tứ giác ABCD có diện tích bằng AB2

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Hiền Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • tiểu phi hiêp Cách đây 10 tháng

  ĐỘ DÀI 2 CẠCH CỦA 1 TAM GIÁC BẰNG 6CM VÀ 4CM , NỬA TỔNG CÁC CHIỀU CAO ỨNG VỚI 2 CẠCH ẤY BẰNG CHIỀU CAO ỨNG VỚI CẠCH THỨ 3. TÍNH ĐỘ DÀI CẠCH THỨ 3

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ly Bé Cách đây 10 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AM là đường trung tuyến, I là trung điểm của AB, BC =5cm AC=4cm qua I lấy điểm D đối xứng với M  a) Tứ giác AMBD là hình gì?   b) tính diện tích của tam giác AMB

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huyền Su Su Cách đây 10 tháng
  Cho tam giác MNP vuông tại M, đường caoMH gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MPChứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật? Gọi A là trung điểm của HP. Chứng minh tam giác DEA vuông?Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để DE=2EA

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (2)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phương's Remix'x Cách đây 10 tháng
  Cho tam giác MNP đường trung tuyến MI, D là trung điểm của MN, E là điểm đối xứng với I qua D, F là điểm đối xứng với M qua I . a) MEIF là hình gì ? vì sao ?. b) MNPF là hình chữ nhật. c) biết MN = 5 cm, NP = 8cm.Tính diện tích MNFP

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (1)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trang Nguyễn Thùy Cách đây 11 tháng
  Làm hộ mị, mị cảm ơn nhìu

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tu Ha Cách đây 11 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Nam Khánh Cách đây 11 tháng
  chia 2 cạnh đối tứ giác thành 5 phần bằng nhau.nối các điểm chia tương ứng của 2 cạnh đó thì được chia thành 5 tứ giác nhỏ.chứng minh diện tích tứ giác nằm giữa bằng 1/5 tứ giác đã cho

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyễn hương Cách đây 11 tháng
  Cho tam giác cân ABC (AB=AC).Trên đường thẳng đi qua A và song song vs BC lấy 2 điểm M và N sao cho A là trung điểm của MN (M,B cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AC ).Gọi H,I,K lần lượt là trung điểm của các cạnh MB,BC và CNa)Tứ giác MNCB là hình gì ? Hãy c/mb)C/m AI và HK vuông góc vs nhau

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kiều Mỹ Duyên Duyên Cách đây 1 năm
  cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH. M, N thứ tự là chân đường vuông góc của H trên AB, AC.Cho diện tích tam giác NHC =9 dm^2Diện tích tam giác MHB = 25 dm^2Tính diện tíchtam giác ABC( giúp mình nha, ko cần gửi hình đâu. Cảm ơn ạ!)

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 1 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=9cm, AC=12cm .Tia phân giác góc A cắt BC tại D ,kẻ DE vuông góc với AC (E thuộc AC)

  a .Tính BC, BD, CD ,DE

  b. Tính diện tích tam giác ABD và tam giác ACD

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 1 năm

  Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của tam giác.

  Chứng minh rằng: (a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c) <= abc

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC có cạnh AB = 49cm và AC = 64cm . Tổng độ dài hai đường cao tương ứng của cạnh AB và AC là 67,8cm . Tìm diện tích tam giác ABC

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 1 năm

  cho tam giác ABC vuông tại A. M thuộc BC. D và E là chân đường vuông góc từ M đến AB và AC. I là trung điểm của DE. CM: A, I, M thẳng hàng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 1 năm

  Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm AM. Tia CI cắt AB ở E. Gọi F là trung điểm của EB. Biết SABC= 36 m^2. Tính SBFC

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 1 năm

  1 Cho tam giác ABC vuông tại A biết E và M lần lượt là trung điểm của AC và BC

  Biết AB= 12m Ac=16m

  a, Tính độ dài ME

  b, Tứ giác AEMB là hình gì?Vì sao ?

  c,Tính diện tích tứ giác AEMB và tam giác BMC

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)