YOMEDIA
NONE

Bài tập 30 trang 160 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 30 trang 160 SBT Toán 8 Tập 1

Cho tam giác ABC, biết AB = 3AC. Tính tỉ số hai đường cao xuất phát từ đỉnh B và C.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
{S_{ABC}} = \frac{1}{2}.AB.CK\\
 = \frac{1}{2}.AC.BH
\end{array}\)

Suy ra: AB.CK = AC.BH => \(\frac{{BH}}{{CK}} = \frac{{AB}}{{AC}}\)

Mà AB = 3AC (gt) => \(\frac{{BH}}{{CK}} = \frac{{3AC}}{{AC}}\) = 3

Vậy đường cao BH dài gấp 3 lần đường cao CK

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 160 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON