YOMEDIA

Bài tập 23 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 23 tr 80 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm x trên hình 44,

Hình 44 bài 23 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có IM = IN, IK // MP // NQ

nên K là trung điểm của PQ.

Do đó PK = KQ = 5

Vậy x = 5dm.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thủy Tiên

  cho tam giác ABC nhọn.MN lần lượt là trung điểm của AB và AC.Trên tia đối MN lấy D sao cho MN =ND

  a, chứng minh ;CD song song MB , CD =MB

  b, chứng minh MN song song BC và MN =\(\dfrac{BC}{2}\)

  c, kẻ BFvuoong góc với AC. chưng minh MF =\(\dfrac{AB}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  bài 22 trong sách giáo khoa lop 8 trang 80

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Bài 1: Cho tam giác ABC,trên nửa mặt phẳng bờ là AC không chứa điểm B.Lấy điểm D bất kì.Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của AB,AC,CD,AD

  1)Chứng minh: MN//PQ và MQ//NP

  2)Chứng minh: MN+NP+PQ+MQ=AC+BD

  Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm của đường cao AH,đường thẳng CM cắt AB tại D.Kẻ Hx//CD và cắt AB tại E

  1)Chứng minh: DA=DE

  2)Chứng minh: AB=3AD

  3)Chứng minh: CD=4MD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA