YOMEDIA
NONE

Bài tập 4.3 trang 85 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 4.3 trang 85 SBT Toán 8 Tập 1

Cho tam giác \(ABC.\) Gọi \(M\) là trung điểm của \(BC.\) Trên tia đối của tia \(BA\) lấy điểm \(D\) sao cho \(BD = AB.\) Gọi \(K\) là giao điểm của \(DM\) và \(AC.\) Chứng minh rằng \(AK = 2KC.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng định nghĩa, tính chất đường trung bình của tam giác:

+) Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

+) Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

+) Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.

Lời giải chi tiết

Gọi \(H\) là trung điểm của \(AK\)

Trong \(∆ ADK\) ta có:

     \(H\) là trung điểm của \(AK\)

     \(B\) là trung điểm của \(AD\) ( \(AB=BD\))

\(\Rightarrow BH\) là đường trung bình của \(∆ ADK.\)

\(⇒ BH // DK\) (tính chất đường trung bình của tam giác)

Hay \(BH // MK\)

Trong \(∆ BCH\) ta có \(M\) là trung điểm của \(BC\)

\(MK // BH\)

\(⇒ CK = HK\)

\(AK = AH + HK = 2HK\)

Suy ra: \(AK = 2 CK\) (vì \(CK = HK)\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 85 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF