YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 28 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 28 tr 80 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF cắt BD ở I, cắt AC ở K.

a) Chứng minh rằng AK = KC, BI = ID.

b) Cho AB = 6cm, CD = 10cm. Tính các độ dài EI, KF, IK.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Vì EA = ED, FB = FC (gt)

Nên EF là đường trung bình của hình thang ABCD.

Do đó: EF // AB // CD

 ∆ABC có BF = FC và FK // AB nên: AK = KC

∆ABD có AE = ED và EI // AB nên: BI = ID

Câu b:

Vi EF là đường trung bình của hình thang ABCD.

nên EF =  =  = 8

EI là đường trung bình của ∆ABD nên EI = .AB = .6 = 3 (cm)

KF là đường trung bình của  ∆ABC  nên KF = .AB = .6 = 3 (cm)

Lại có EF = EI + IK + KF

nên IK = EF - (EI + KF) = 8 - (3 + 3) = 2 (cm)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON