YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 26 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 26 tr 80 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính x, y trên hình 45, trong đó AB // CD // EF // GH.

Hình 45 bài 26 trang 80 SGK Toán lớp 8 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

AB // EF nên ABFE là hình thang CA = CE và DB = DF nên CD là đường trung bình của hình thang ABFE.

Do đó: CD =  =  = 12

Hay x = 12

Tương tự CDHG là hình thang, EF là đường trung bình của hình thang CDHG.

Nên EF =   ⇒ GH = 2EF - CD = 2.16 - 12

GH = 20 hay y = 20

Vậy x = 12, y = 20

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON