Tìm GTNN của đa thức P=x^2-2x+5

bởi Bo Bo 30/04/2019

Tìm GTNN của  đa thức:

a)P=x2-2x+5

b)Q=2x2-6x

     Làm ra hai câu nha cho dễ nhìn

Câu trả lời (1)

 • b)Q=2x2-6x

           Ta có:Q=2x2-6x

                     Q=2.(x2-2.1,5x+2,25)-4,5

                      Q=2.(x-1,5)2-4,5

        Vì 2.(x-1,5)2\(\ge\)0

                Suy ra:2.(x-1,5)2-4,5\(\ge\)-4,5

    Dấu = xảy ra khi x-1,5=0

                               x=1,5

  Vậy Min Q=-4,5 khi x=1,5

  bởi bùi nam trường 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan