Tìm GTLN biết B=x-x^2

bởi Lê Minh Trí 30/04/2019

Giúp mk với nha:Phương An,Edowa conan

Tìm GTLN biết:

a)A=4x-x2+3

b)B=x-x2

Câu trả lời (1)

 • b)B=x-x2

           Ta có:B=x-x2

                      B=-(x2-2.\(\frac{1}{2}\)x+\(\frac{1}{4}\))+\(\frac{1}{4}\)

                    \(B=\frac{1}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\)

         Vì \(-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\le0\)

                    Suy ra:\(\frac{1}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{1}{4}\)

  Dấu = xảy ra khi \(x-\frac{1}{2}=0;x=\frac{1}{2}\)

         Vậy Max B=\(\frac{1}{4}\) khi x=\(\frac{1}{2}\)

  bởi Quốcc Bảoo 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan